Monthly Archives: March 2018

Centre for Medieval Studies Lecture Series

Orri Vésteinsson

Hvernig verða ríki til?

Ísland og Noregur á 10.–13. öld

Thursday, March 22, 2018, at 16.30
Lögberg 101

Orri Vésteinsson

Íslendingar gengu Noregskonungi á hönd um 1260 og urðu með því þáttaskil í stjórnmálasögu landsins. Skoðanir á aðdraganda Gamla sáttmála hafa löngum verið skiptar en yfirleitt hefur þó verið gengið út frá því að líta eigi á Ísland þjóðveldisaldar sem sjálfstæða pólitíska einingu. Í fyrirlestrinum verður fjallað um þessa hugmynd út frá almennum kenningum um uppruna ríkisvalds. Þökk sé óbilandi áhuga íslenskra sagnaritara á norskum stjórnmálum er þróun ríkisvalds í Noregi frá 10. öld til þeirrar 13. betur þekkt en flestar aðrar ríkjamyndanir á sama tímabili. Þessi áhugi spratt raunar ekki af engu heldur er hann ein af mörgum birtingarmyndum þess að íslensk stjórnmál voru samofin norskum. Íslensk þjóðfélagsskipan hefði ekki haft það form og hefði ekki getað þróast eins og hún þróaðist nema af því að hún var einmitt ekki sjálfstæð og sérstök heldur hluti af stærri heild.

Ástæðan fyrir því að Ísland varð ekki formlegur hluti af Noregsríki fyrr en um 1260 var að norsku konungarnir höfðu fram undir það einfaldlega ekki möguleika á að skipa málum á Íslandi en um leið og það örlaði á getu til þess — um 1220 — riðlaðist hið innlenda valdajafnvægi á skömmum tíma vegna viðleitni íslenskra valdsmanna til að skapa sér stöðu í nýjum veruleika. Þeir börðust ekki gegn áhrifum Noregskonungs heldur fyrir því að njóta ávaxtanna af vaxandi styrk hans. Samband þeirra við konung stóð á gömlum merg og var forsenda fyrir því valdaskiptingarkerfi sem íslenskir höfðingjar höfðu komið sér upp.

Umræða um þessi efni einkennist af því að lagður er mismunandi skilningur í hugtök eins og ríki og konungsvald. Hin íslenska hefð er að leggja mikið upp úr lögfræðilegum skilgreiningum á stjórnskipan, en frá þeim sjónarhóli er hægt að tala um ríki (sbr. Free state) og þjóðveldi eða goðaveldi þegar á 10. öld. Almennar kenningar um ríkisvald, hvort sem er í mannfræði, sagnfræði eða þjóðfélagsfræði gera hins vegar yfirleitt kröfur til ákveðinnar virkni til að tala megi um ríki, atriði á borð við virkt framkvæmdavald, getu til að skattleggja og heimta skatt, og einkarétt á beitingu ofbeldis. Samkvæmt síðastnefndu kröfunni er tæplega hægt að tala um ríkisvald í Evrópu fyrr en á 16. öld, en hinar tvær sýna berlega að það er tómt mál að tala um ríkisvald í Noregi, hvað þá Íslandi, fyrir seinni hluta 13. aldar. Löngu áður höfðu hins vegar hugmyndir og valdatengsl mótast sem skilgreindu hvaða fólk gat átt saman um slík mál og í því höfðu Íslendingar spyrt sig rækilega saman við Norðmenn allt frá 10. öld ef ekki fyrr.

Orri Vésteinsson er fæddur 1967 og lærði sagnfræði við Háskóla Íslands og sagnfræði og fornleifafræði við University College London þaðan sem hann lauk doktorsprófi 1996. Hann hefur kennt fornleifafræði við Háskóla Íslands frá 2002. Rannsóknir hans snúa m.a. að íslenskri samfélagsgerð á miðöldum, landnámi, byggðaskipan og mótun samfélagsstofnana.

The talk will be delivered in Icelandic. All are welcome to attend.

Centre for Medieval Studies Lecture Series

Paul Acker

Waterways in Icelandic Ballads

Tuesday, March 20, 2018, at 16.30
Lögberg 101

Paul Acker

In a recent collection edited by Anne Scott and Cynthia Kosso, the contributors comment on the multiform uses of water in antique and medieval literature. It is not difficult to imagine many of these: waterways as transportation, as supplies of drinking water, as media for bathing. To cite a comparable instance, in the Swedish ballad “Tore’s Daughters,” some young women are killed and then springs bubble up from beneath their severed heads. Tore is thus moved to consecrate a church on the spot; some may recognize this narrative as basis for Ingmar Bergman’s 1960 film Virgin Spring. The connection between holiness and a clean source of water, whether a spring or a well, is common enough in medieval saintly tales. The Icelandic version of this ballad, however, there is no spring; rather a light is seen over the daughters’ shallow grave. Water seems to be reserved for other uses in Icelandic ballads, mainly as a deadly place where drownings, accidental and homicidal, occur in proportion to the ballads’ other main theme, human relationships of love, whether marital and premarital, illicit or coerced. In this talk I will examine such instances in “The Ballad of Gauti and Magnhild” (an analogue for the Old English poem Deor), in which a woman drowns when a bridge collapses. despite its being made (so the ballad says) of iron; “The Ballad of the Harp” (with a close analogues in the Scottish ballad “Twa Sisters”), in which an envious sister pushes her fair sibling into the sea; “Elen’s Song,” where a creature of the deep tries to abduct the resourceful heroine; Olaf Lilyrose, where the ocean is never quite reached as a destination and “Dialogue between a Mother and Son,” where the drowning motif sneaks in proverbially at the end. Along the way I will comment on bridges in Old Norse literature and on the relevance of ecocritism for this topic.

Paul Acker is a Professor of English at Saint Louis University in St. Louis, Missouri, where he teaches Old English and Old Icelandic. He earned his Ph.D. from Brown University and published a version of his dissertation as Revising Oral Theory in 1998. He researched in Iceland on a Fulbright Grant in 1980 and again in 1986, when he helped edit the Medieval Scandinavia: An Encyclopedia (1993) with Phillip Pulsiano and Kirsten Wolf. He contributed two saga translations to The Complete Sagas of Icelanders (1997) and co-edited with Carolyne Larrington two collections of essays on The Poetic Edda (2002 and 2013). He is completing a book on dragons, including Icelandic dragons, for Harvard University Press, and he is currently researching a book on Icelandic ballads, with translations into English.

The talk will be delivered in English. All are welcome to attend.

Centre for Medieval Studies Lecture Series

Wendy Marie Hoofnagle

The Secrets of Wikked Wyves

Sex and Authority in the Late Middle Ages

Thursday, March 15, 2018, at 16.30
Lögberg 101

Wendy Marie Hoofnagle

In this paper, I compare Geoffrey Chaucer’s treatment of the Wife of Bath to late medieval conduct literature and the popular “Secrets of Women” medical treatise, revealing a satirical textual milieu in which aggressive female characters, seeking sovereignty over men, perform their unique style of womanly wisdom before a male audience. In The Canterbury Tales, Chaucer created an ostensibly feminine character in the Wife of Bath whose prologue is at least as much about the knowledge of sex—and controlling men through sex—as it is about marriage, as is well known. But in this paper, I show that Chaucer is drawing on the manipulation of the “secrets of women” in other contemporary literature to comment upon the pervasive anxiety about the gendered question of authority in medieval society. The “Secrets of Women” treatise, for example, is a misogynistic masculine textual tradition that appropriated the Trotula, a collection of gynecological lore attributed to a female twelfth-century healer, which had a profound impact on the development of women’s medicine in the high Middle Ages. The “Secrets of Women,” however, repressed knowledge of women’s medicine from the Trotula to focus solely on issues of sex and reproduction; therefore, the female sexuality once studied for the alleviation of women’s ailments was arrogated to a voyeuristic masculine gaze, to satisfy men’s curiosity and control over women. To control women’s secrets in this literary milieu, especially the secrets of their sexuality, created a new economy of exchange between men that could encompass the mystery of women’s natures as well as their physical bodies. Furthermore, these “Secrets of Women” also found expression in fourteenth-century satires of womanly wisdom, such as conduct poems and collections of prosaic knowledge. In these works, the voice is ostensibly feminine but the framing masculine narrative suggests the superiority of men because of their ability to control the feminine through their mastery of the written word, like Chaucer’s invention of the Wife of Bath. My research opens a new area of inquiry into the medieval perceptions and representations of knowledge and authority, particularly within the realm of medieval female experience, which broadens our understanding of developing gender dynamics and their legacy to subsequent generations of women.

Wendy Marie Hoofnagle is an Associate Professor and Director of the Women’s and Gender Studies Program at the University of Northern Iowa. She earned a PhD in Medieval Studies from the University of Connecticut in 2008. Her recent work examines the development of “womanly wisdom” in medieval England.

The talk will be delivered in English. All are welcome to attend.

Centre for Medieval Studies Lectures

Frida Espolin Norstein

Viking women and oval brooches

Expressing female identities in life and death

Tuesday, March 13, 2018, at 16.30
Lögberg 101

Frida Espolin Norstein

Oval brooches are found all over the Viking world, to such an extent that they are seen as the most common form of female jewellery in the Viking Age. They are often seen as the clearest indication of female Viking burial. This is also the case in the British Isles and Iceland, where their presence suggest the presence of Viking women, many presumably migrants from Scandinavia. A thorough study of the oval brooches found in the western Viking settlements indicate that they were not made there, nor do they seem to be imported for sale. The differences we see in types, variations, and quality would suggest that they arrived in the west with women from Scandinavia. This is further supported by the fact that many of them have signs of wear and repair. This demonstrates that they had been in use for a relatively long time before ending up in the graves.

Using examples from Iceland, Scotland, and Ireland this lecture will focus on how these brooches were used, and what this could tell us about women in these areas. Through an examination of use-wear, there will be a discussion of how they were used in life, but also of the role they might have played in funerary rites. I will argue that these brooches, in addition to signifying the presence of Scandinavian women, would have been important for creating and communicating Scandinavian female identities in the overseas settlements.

Frida Espolin Norstein is a PhD candidate in archaeology at Gothenburg University. She has previously studied at the University of York and the University of Oslo. Her work is mainly concerned with Viking burial in the British Isles and Iceland, in particular female burial.

The talk will be delivered in English. All are welcome to attend.

Centre for the Medieval Studies Lecture Series

Þórdís Edda Jóhannesdóttir

Sagnaskemmtun á sextándu öld

Handritið AM 510 4to í bókmenntasögulegu samhengi

Thursday, March 8, 2018, at 16.30
Lögberg 101

Þórdís Edda Jóhannesdóttir

AM 510 4to er sagnahandrit frá miðri 16. öld og eitt fárra íslenskra skinnhandrita sem vitað er hverjir skrifuðu. Uppruni þess er rakinn til prestsins Ara Jónssonar í Súgandafirði og sona hans, Tómasar og Jóns. Fleiri handrit hafa varðveist sem má rekja til þeirra, meðal annars rímnahandritið AM 604 4to. AM 510 geymir átta sögur en þær eru: Víglundar saga, Bósa saga, Jarlmanns saga og Hermanns, Þorsteins þáttur bæjarmagns, Jómsvíkinga saga, Finnboga saga ramma, Drauma-Jóns saga og Friðþjófs saga frækna. Samsetning handritsins er ekki óvenjuleg fyrir sagnahandrit frá síðmiðöldum en rannsóknir á uppskriftum og miðlun sagna frá þessum tíma eru enn nokkuð skammt á veg komnar. Þegar sögur hafa varðveist í eldri handritum en frá síðmiðöldum beinist athyglin jafnan þangað og yngri uppskriftir njóta síður hylli. Af þessum sökum er þekking á bókmenntaumhverfi þrettándu og fjórtándu aldar meiri en fimmtándu og sextándu aldar. Ef handrit eins og AM 510 4to er kannað í heild í því tilliti að varpa ljósi á umhverfi skrifara og njótendur sagnanna getur það aukið skilning á bókmenntamenningu sextándu aldar.

Sögunum í AM 510 4to mætti öllum lýsa sem skemmtisögum fremur en sögum með sagnfræðilegt heimildargildi. Sumar þeirra eiga það einnig sameiginlegt að storka hefðbundinni flokkun íslenskra miðaldabókmennta, það er að segja, þær falla illa að flokkum eins og Íslendingasögum, fornaldarsögum, riddarasögum o.s.frv. Í erindinu verður sjónum beint að því hvernig handrit sem varðveitir einmitt þessar sögur getur gefið innsýn í heim sagnaskemmtunar á sextándu öld og mögulega aukið þekkingu okkar á bókmenntasögu síðmiðalda og áhuga sextándu aldar manna á fornsögum. Handritið geymir auk þess athyglisverðar spássíugreinar sem geta brugðið enn frekari birtu á hugðarefni og áhugamál skrifaranna.

Þórdís Edda Jóhannesdóttir er nýdoktor á handritasviði Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum og stundakennari við Háskóla Íslands. Hún lauk doktorsprófi í íslenskum bókmenntum við Háskóla Íslands 2016. Rannsóknir hennar beinast einkum að íslenskum miðaldabókmenntum, viðtökum þeirra og bókmenntasögulegu samhengi.

The talk will be delivered in Icelandic. All are welcome to attend.

Centre for Medieval Studies Lecture Series

Tsukusu Jinn Itó

Japanese Reception of Old Norse Mythology

The appreciation of Norse myths in the Far East

Tuesday, March 6, 2018, at 16.30
Lögberg 101

Tsukusu Jinn Itó

This talk will present the reception studies that our research group is now conducting on Old Norse Myth and Manga. The project is funded by a Grant-in-Aid for Challenging Exploratory Research from the Japan Society for the Promotion of Science. When Japan opened its doors to the world after more than two centuries of national seclusion, Christian Western civilization was introduced and promoted in Japanese cities. Old Germanic mythology, introduced by the nineteenth-century romanticism, was also advanced through the reading and translating of German literature, as well as through the Wagnerian boom in the Meiji period at the turn of the century (circa 1900).

Although a Japanese translation of the Poetic Edda was not published until 1933, students of German philology and literature had enjoyed lectures on medieval as well as modern Scandinavian literature already before 1930. One of the products of this was a Japanese retelling of Old Norse myths by a scholar of English literature. Towards the end of the Second World War, a prominent professor of German philology was killed in the Blitz on Tokyo in 1940. This might have brought this line of study to an end in Japan but sprouts from this tradition survived the war to bloom in various places.

The poet Shizuka Yamamuro (1906–2000), who presided over a literary circle of Modern literature since 1946, was an independent scholar who introduced various Scandinavian literary works, including not only Eddas and Sagas, but also the works of Jens Peter Jacobsen, H.C. Andersen, Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson, Sigrid Undset, Jón Sveinsson (Nonni), Halldór Kiljan Laxness, Tove Jansson, Astrid Lindgren, Selma Lagerlöf, and others. His works were followed by two scholars of German, Kenji Matsutani and Yukio Taniguchi.

In 1990, Yukio Taniguchi was awarded the Icelandic Order of the Falcon (Hin íslenska fálkaorða) for his academic contribution. Kenji Matsutani inspired the manga artist Ishinomori Shōtarō to create Cyborg Zero-Zero-Nine (1976) about which Jón Karl Helgason wrote that the echo of Ragnarök in the story reveals ‘the critical view of weapons and warfare’ that the Japanese people have ideologically held since the end of the War. Today, manga artists make use of the motifs of Old Norse myth more liberally. Some of them might well reflect the young boys’ bellicose disposition as a commercial strategy.

Tsukusu Jinn Itó is a professor of Medieval English and Scandinavian Philology at Shinshū University. He studied English literature and philology in Tokyo and Icelandic and medieval Icelandic literature at the University of Iceland in 1991-1992.

The talk will be delivered in English. All are welcome to attend.